Ga naar de inhoud

We hechten belang aan uw privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Uw voorkeuren
1957 1244 nieuwe bomen geplant! ton CO2 geabsorbeerd tijdens de levensduur!

Van bakfietsen en bomen planten tot investeren in de mens.

Duurzaamheid als deel van onze missie.

Duurzame langetermijnsamenwerkingen met een hoog ‘plug & play’-gehalte, voor minder gaan we niet. Zowel met klanten als met medewerkers. Alleen zo kunnen we écht een verschil maken voor alle partijen. Om dat te bereiken investeren we elke dag energie in ons team en creëren we een fijne, veilige werkomgeving. Als we daarnaast als werkgever evenveel respect voor de aarde kunnen tonen als voor onze medewerkers, graag! Het is immers onze missie een premium outsourcingspartner te zijn, op elk vlak.

Onze missie en visie

Duurzaamheid