Missie en visie

Future Proof

Als outsourcing- en selectiekantoor plaatsen wij hoger opgeleide profielen in juridische, financiële en administratieve sectoren. We willen een betrouwbare en menselijke schakel zijn tussen de opdrachtgever en de medewerker en zo voor beide partijen een meerwaarde zijn.

Tegenover onze klanten stellen wij volgende waarden voorop:

  • Flexibiliteit: we respecteren de werking en bedrijfsprocessen van de klant en scholen onze ervaren profielen in die mate om dat ze onmiddellijk inzetbaar zijn.
  • Integriteit: onze klant ontmoet enkel die profielen waar wij zelf volledig achter staan, rekening houdend met de cultuur en verwachtingen van de opdrachtgever. 
  • Partnership: Future Solutions investeert in duurzame lange termijn samenwerkingen waarbij er respect is voor elkaars waarden en we als gelijken aan tafel zitten.

Achter de schermen zetten we dagelijks in op ambassadeurschap en autonomie bij de eigen medewerkers, zodat zij hun job met passie en positiviteit kunnen uitoefenen, onze bedrijfscultuur kunnen uitdragen overal waar ze komen en ownership nemen over hun groeipad.

Tegenover onze eigen medewerkers, zowel intern als extern, stellen we deze waarden voorop:

  • Ambassadeurschap: onze medewerkers hebben rechtstreeks contact met de opdrachtgever en beheren zelf de klantrelaties. Zij dragen de bedrijfscultuur van Future Solutions uit en krijgen daarvoor het volste vertrouwen van het management.
  • Autonomie: zowel interne medewerkers als outsourcingsprofielen krijgen de vrijheid om autonoom te werken en worden verwacht hier verantwoordelijk mee om te gaan. We stimuleren zin voor initiatief.
  • Positiviteit: plezier en leuke uitdagingen zijn ons niet vreemd. Onze teamspirit met "nen hoek af" is ons meest waardevolle goed.

Onze visie en ambities

Tegen eind 2024 heeft Future Solutions kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Tegen 2028 telt het team in totaal 160 interne en externe medewerkers voor stabiele pijlers, namelijk juridische, financiële en administratieve.

Wij willen de premium partner worden in outsourcing.